"B" kategória

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van.

b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg.

c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

A jelentkezés feltételei

 • A 16 és 1/2 éves korhatár betöltése.
 • Legalább általános iskolai, vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása bizonyítvánnyal.
 • Jelentkezési lap kitöltése.
 • Az elméleti tanfolyamdíj befizetése.
 • Képzési szerződés megkötése. Ha a tanuló 18 évnél fiatalabb, az autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratnia.
 • Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatának leadása.
 • Orvosi alkalmasságról szóló igazolás (1. csoportú) leadása. A kiállítás dátuma nem lehet későbbi a tanfolyam kezdeténél!

A képzés menete, minimális óraszámai

Elméleti képzés

 • Közelekedési ismeretek (KRESZ): 20 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (műszaki): 4 óra
 • Járműkezelés elmélete (vezetéselmélet): 4 óra

Gyakorlati képzés

 • Járműkezelés (rutin): 9 óra
 • Városi vezetés: 14 óra + vizsga
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Éjszakai vezetés: 2 óra

Vizsga feltételei

Elméleti vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte. (Hiányzás esetén pótfoglakozáson kell résztvenni). Elméleti vizsga a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.

Járműkezelési vizsgára az bocsátható, aki kötelező járműkezelési órán részt vett, és a 17. életévét betöltötte.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a főoktatás előírt feladatait teljesítette, az előírt minimum óraszámot levezette.

A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy meghatalmazással) vehető át. A vezetői engedély az okmányirodánál az igazolás bemutatása után vehető át, vagy postai úton lakcímre kérhető. A vizsgaigazolás kiadásához a tanulónak el kell végeznie egy közúti elsősegélynyújtás tanfolyamot is, majd az ott kapott igazolványt az NKH-nál be kell mutatni, célszerűen legkésőbb a forgalmi vizsgáig.

Fontos: A vezetői jogosultság első alkalommal történő megszerzésénél kezdő vezetői engedély kerül kiadásra, amellyel 2 évig pótkocsi nem vontatható, és a 18. életév betöltéséig külföldön nem használható.

 

Vissza Fel