"A2" KATEGÓRIA

Legfeljebb 35 kW teljesítményű és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár.

A jelentkezés feltételei

 • A 17 és 1/2 éves korhatár betöltése.
 • Legalább általános iskolai, vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása bizonyítvánnyal.
 • Jelentkezési lap kitöltése.
 • Képzési szerződés megkötése. Ha a tanuló 18 évnél fiatalabb, az autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratnia.
 • Az elméleti tanfolyamdíj befizetése.
 • Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatának leadása.
 • Orvosi alkalmasságról szóló igazolás (1. csoportú) leadása.

A tanfolyam minimális óraszámai

 • Elméleti képzés: (22 óra)
 • Közelekedési ismeretek: (KRESZ): 14 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (műszaki): 4 óra
 • Járműkezelés elmélete (vezetéselmélet): 4 óra
 • Gyakorlati képzés: (17 óra)
 • Járműkezelés (rutin): 6 óra
 • Városi vezetés: 9 óra
 • Országúti vezetési (60 km): 2 óra

Vizsgák

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga.

Vizsga feltételei

Elméleti vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte. (Hiányzás esetén pótfoglakozáson kell résztvenni). Elméleti vizsga a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.

Járműkezelési vizsgára az bocsátható, aki kötelező járműkezelési órán részt vett, és a 18. életévét betöltötte.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a főoktatás előírt feladatait teljesítette, az előírt minimum óraszámot levezette.

A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy meghatalmazással) vehető át. A vezetői engedély az okmányirodánál az igazolás bemutatása után vehető át, vagy postai úton lakcímre kérhető. A visszaigazolás kiadásához a tanulónak el kell végeznie egy közúti elsősegélynyújtás tanfolyamot is, majd az ott kapott igazolványt az NKHnál be kell mutatni, célszerűen legkésőbb a forgalmi vizsgáig.

Fontos: A vezetői jogosultság első alkalommal történő megszerzésénél kezdő vezetői engedély kerül kiadásra, amely 2 évig utas szállítására nem jogosít.

 

Vissza Fel