"AM" kategória

Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

A jelentkezés feltételei

 • A 13 és 1/2 éves korhatár betöltése.
 • Írni, olvasni tudás.
 • Jelentkezési lap kitöltése.
 • Képzési szerződés megkötése. Ha a tanuló 18 évnél fiatalabb, az autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratnia.
 • Az elméleti tanfolyamdíj befizetése.

A képzés menete, óraszámai

Elméleti képzés

 • Közelekedési ismeretek (KRESZ): 10 óra
 • Járműkezelés elmélete (vezetéselmélet): 6 óra

Gyakorlati képzés

 • Járműkezelés: 4 óra
 • Városi vezetés: 6 óra + vizsga

Vizsgák

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga.

Vizsga feltételei

Elméleti vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte. (Hiányzás esetén pótfoglakozáson kell résztvenni). Elméleti vizsga a 14. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.

Járműkezelési vizsgára az bocsátható, aki kötelező járműkezelési órán részt vett.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a főoktatás előírt feladatait teljesítette, az előírt minimum óraszámot levezette és 14. életévét betöltötte.

A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy meghatalmazással) vehető át. A vezetői engedély az okmányirodánál az igazolás bemutatása után vehető át, vagy postai úton lakcímre kérhető. A vizsgaigazolás kiadásához a tanulónak el kell végeznie egy közúti elsősegélynyújtás tanfolyamot is, majd az ott kapott igazolványt az NKH-nál be kell mutatni, célszerűen legkésőbb a forgalmi vizsgáig.

 

Vissza Fel